Alemse Rakkers

“De Alemse Rakkers” is een vereniging voor alle kinderen die in Alem wonen of die op de basisschool in Alem zitten. Ook kinderen uit samengestelde gezinnen (gescheiden ouders, waarvan 1 ouder in Alem woont) mogen lid worden. Aanmelden vóór 1 oktober bij Moniek Toonen. Nieuwe leden kunt u ook tussentijds aanmelden, m.u.v. de maanden oktober en november i.v.m. speciale inkopen. De contributie is € 22,50 per jaar. Opgave loopt altijd vanaf het moment van opgave tot en met groep 8 van de basisschool. Opzeggingen dienen voor 1 juli schriftelijk bij Moniek Toonen gedaan te worden. Alle activiteiten zijn voor leden van “De Alemse Rakkers” . Ook de kinderen die nog niet op de basisschool zitten, maar dit jaar wel 4 jaar worden, kunnen al aangemeld worden. Zij kunnen dan nog niet mee doen met sport en spel, maar wel met de andere activiteiten.

Kampweekend 2017
Onder voorbehoud is het kampweekend van de Alemse Rakkers van vrijdag 2 t/m zondag 4 juni 2017 (Pinksterweekend).

Alemse Rakkers

Meer informatie vindt u op www.alemserakkers.nl.