Dorpshuis "De Drie Linden"

De Drie Linden in Alem is een gemeenschapshuis waarin diverse activiteiten plaatsvinden, niet alleen voor de inwoners van Alem, maar ook daarbuiten.
Het dorpshuis wordt bijna dagelijks gebruikt voor verschillende doeleinden, te weten, muziekuitvoeringen c.q. repetities van muziekgezelschappen;  diverse hobbyclubs; sportverenigingen; de wekelijkse seniorenmiddag; Bovendien is er  maandelijks een drukbezochte jeugdsoos en liederentafel.

Ook het jaarlijks terugkerend carnaval wordt 4 dagen lang uitbundig in De Drie Linden gevierd.
Daarnaast is er in het dorpshuis de mogelijkheid voor het houden van (politieke) vergaderingen en koffietafels en het vieren van bruiloften, verjaardagen, familiefeesten en recepties.
In verkiezingstijd wordt het dorpshuis gebruikt als stembureau, kortom, voor elke gelegenheid kunt u in De Drie Linden terecht, in een kleine zaal met een maximum van 80 personen en/of in combinatie met de grotere zaal tot een maximum van 200 personen. Het dorpshuis is rookvrij en beschikt over een rookruimte. Bovendien is het gebouw rolstoeltoegankelijk en is er een invalidentoilet aanwezig. 

Voor meer informatie of voor het maken van uw reservering kunt u contact opnemen met de beheerders:
Hans en Maria van Santen
telefoonnummers: 06-21530398 / 0418-662855 / 06-47555162

Bezoekadres:
De Drie Linden
St. Odradastraat 17
5335 LK Alem

Postadres:
Stichting Dorpshuis de Drie Linden
t.a.v.S.M.G.J. Hanegraaf
De Steeg 4
5335 LA Alem

Dorpshuis De Drie Linden


Een stukje historie
Midden 1965, nog voor de opening van de nieuwe school, werd door het toenmalig hoofd van de school, Toon Holtappels, het idee geopperd de oude school te verbouwen tot Gymlokaal/Dorpshuis. Burgemeester Bonnikke vond het eigenlijk nogal veel gevraagd, een afgekeurd gebouw en dan twee nieuwe funkties: gymlokaal én dorpshuis. Maar dankzij een rapport van gyminspecteur Michielsen, dankzij begrotingen onder de fl 10.000,- en dankzij vrijwilligers en leiders van de pas - ook door datzelfde hoofd - opgerichte "Jeugdcentrale" was het dorpshuis/gymlokaal er begin 1966. Niet te geloven wat er in korte tijd, binnen een jaar, stond.

Alem, toen een dorpje van nog geen 500 inwoners: een gymlokaal, wat een weelde voor de schooljeugd! Alem, toen nog niet gewend aan jeugdwerk, fanfare, sport- en spelclubs, carnavalsvereniging, bejaardensoos en jongerensoos. Alem, toen verrijkt met een lokaal voor grote activiteiten: Koninginnedag, filmzaal, Sinterklaasfeest, Kerstmiddagen en -avonden, muziekuitvoeringen. Alles stond ineens bol van de activiteiten die mogelijk werden toen van een afgekeurd (maar degelijk gebouwd) en uitgeleefd gebouw een levende centrale voor Alem werd gemaakt: wat er aan activiteiten en verenigingen was, kon ervan profiteren en wat er nog niet was kwam er in volle veelheid! En dus bleek al spoedig dat sommige activiteiten moeilijk te combineren waren, dat de ene ruimte te klein was of minder geschikt! Dus: verbouwen, aanbouwen. De oude speelplaats, bij grote activiteiten al vaker provisorisch met zeilen overdekt, werd er bijgetrokken. Weer meer mogelijkheden, dankzij weer een geweldige inspanning van de bewoners van Alem, werk door vrijwilligers en steun van de gemeente Maasdriel (Alem hing bij de gemeente beslist niet "aan de laatste mem"!) Zelfstandige Stichting Een zelfstandige stichting heeft de taak overgenomen van het eerste bestuur, t.w. Toon Holtappels, voorzitter, Mevr. D. Ketels, secretaresse, Mevr. A. van Mook, penningmeester, Toon van Boxtel, Thé Hanegraaf en Gros den Teuling (leden). Deze stichting heeft in de loop van de tijd enkele bestuurlijke veranderingen ondergaan en de dagelijkse gang van zaken is ook behartigd door diverse beheerders: G. van Boxtel, Steef en Truus van Hemert, H. Deijnen, Les en Frans, Corrie v.d. Aa en Leo Steenbekkers Metamorfose Daarnaast heeft ook het dorpshuis in 1994 een geweldige metamorfose ondergaan, weer onder leiding van voorzitter Toon Holtappels. De gym-accommodatie verdween en dankzij een geweldige medewerking van een 30-tal vrijwilligers en een grote steun van de gemeente én van de bevolking van Alem, vele fondsen en gulle gevers (sponsors), kon er een geweldige verbouwing plaatsvinden van bijna een half miljoen. Op 7 januari 1995 werd het totaal vernieuwde dorpshuis door Burgemeester Haas geopend: samen met de voorzitter bevestigde hij een rol met de namen van alle vrijwilligers en begunstigers achter een koperen gedenkplaat.

Alem mag trots zijn op haar "Drie Linden", Alem geniet ook van haar "Drie Linden". Vele verenigingen: Fanfare, drumband, Blaos en Boemband, jeugdwerk, toneel, zangkoor, bejaardensoos, kortom oud en jong genieten van hun dorpshuis de "Drie Linden". Alem: proficiat met zo'n gebouw en blijf trots op jullie "Drie Linden". Toon Holtappels Via internet kwam de redactie aan de volgende aanvullende gegevens: Over Sint Odrada is bekend dat haar 'heilig lichaam op wonderbare wijze' van Balen in Belgié naar het Brabantse dorp Alem werd overgebracht. Dat verhaalt de gedenksteen voor Odrada in Maasdriel, aan wie oorspronkelijk de kerk van Alem was gewijd. Op de steen staat Odrada afgebeeld terwijl ze een paard zegent met haar kruisbeeld. Alem wordt voor het eerst genoemd in 1017 (Aleym). Het eerste deel van de naam is afgeleid van het Germaanse woord 'alha' dat heiligdom betekent. Het tweede deel van de plaatsnaam is afgeleid van 'heim' dat woonplaats betekent. Alem lag vroeger aan de Brabantse oever van de Maas. Door kanalisatie kwam het echter aan de Gelderse zijde van de Maas te liggen. Het werd in 1958 bij de gemeente Maasdriel gevoegd. In het oude wapen van Alem stond Odrada afgebeeld met drie bloemen in de linker- en een opengeslagen boek in de rechterhand, 'staande op een losse grond'.